T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Eruh Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Eruh Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Temel Değerler ve Politikalarımız

Güncelleme Tarihi: 19/12/2017

TEMEL DEĞERLER VE POLİTİKAMIZ
*İnsana ve çevreye saygılı,
*Çalışanların Dayanışması ve Motivasyonu,
*Yazılı ve görsel basınla ilişkileri geliştirerek,
*Eğitim ve Gelişimde Süreklilik,
*Kaynakların Etkin Kullanımı,
*Önyargısız Yaklaşım,
*Bilimsel ve Etik Kurallar,
*Kalıcı Güven,
*Yeniliklere açık,
*Verdiğimiz sözleri tutmak ve bilimsel veriler ışığında bilgilendirme yapmak,
*Hasta merkeziyetçi yaklaşım: Tüm hasta ve hasta yakınlarımıza sıcak, kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturmak,
*Hasta haklarına saygılı: Herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm hastalarımıza eşit hizmet sunmak ,
*Hastalarımızla açık iletişim kurarak teşhis ve tedavi süreçlerinde söz sahibi olmaları sağlanmaktadır
*Çalışanlarımızın memnuniyeti: Çalışanlarımızın iş ve artı değer yaratmasının kurumumuzun gelişimi için öneminin farkındayız. Çalışanlarımızla ortak hedef ve değer oluşturarak   gelişeceğimizin bilincindeyiz.
*Sağlıkta kaliteyi ve gelişmeleri takip ediyoruz.
*Hizmet süreçlerimizde sadece sezgi, duygu ve deneyimlerimize değil sağlık ve kalitedeki gelişmeleri takip ederek kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz.
*Doğru sözlü olmak ve etik kurallar içerisinde hasta haklarına saygılı hekimlik yapmak.
*Üretken olmak; Klinik uygulamalarımızı sürekli değerlendirmek ve elde edilen verileri gelecekte yapacağımız uygulamalarda kullanmak.
*Hizmet üretiminde kaliteden hiçbir koşulda taviz vermemek.
*Çevre bilincine duyarlı olmak ve iş yaşamımızdaki çevre bilincine saygılı hizmet sağlamak. Hastalarımızın yaşam kalitesini arttırırken doğal olana yönlendirmek (Yeşil Sağlık).