T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Eruh Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Eruh Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 28/12/2017

HAKLARINIZ

1-HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinde faydalanma ırk,dil,din ve mezhep,cinsiyet,felsefi,inanç ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2-BİLGİLENDİRME VE BİLGİ İSTEME

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3-SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ , SEÇME VE DEĞİŞTİRME;

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerine diğer sağlık çalışanlarının kimliklerine , görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4-MAHREMİYET

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

5-REDDETME, DURDURMA VE RIZA ;

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6-GÜVENLİK;

Sağlık hizmetini güvenlik bir ortamda almaya

7-DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde , dini vecibeleri yerine getirmeye hakkı vardır.

8-İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ, SAYGINLIK GÖRME VE RAHATLIK;

Saygı, itina ve ihtimam göstererek, güler yüzlü nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlere giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9-ZİYARET VE REFEKATÇI BULUNDURMA;

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refekatçı bulundurmaya hakkı vardır.

10-MURACAAT, ŞİKAYET VE DAVA HAKKI;

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.


“ACİL ŞİFALAR DİLERİZ”