T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Eruh Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Eruh Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Olarak Sorumluluklarınız

Güncelleme Tarihi: 28/12/2017

 HASTA OLARAK SORUMLULUKLARINIZ

a) Başvurduğu sağlık kurum kuruluşunun kurla ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme.

b) Yakınmalarını daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme.

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma.

ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme.

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme.

e) Personele ve sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama.

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.